Προσθετική – Εμφυτεύματα

Το να ξετυλίξει κανείς το πολύπλοκο σύστημα της οδοντικής αισθητικής δεν είναι εύκολη δουλειά. Κάτι τέτοιο μοιάζει με τη συμπλήρωση ενός μεγάλου ζωγραφικού πίνακα ή μιας σπουδαίας μουσικής σύνθεσης. Η ομορφιά και η αξία των έργων αυτών δεν μπορούν να εκτιμηθούν αν δεν μπει και η τελευταία πινελιά ή η τελευταία νότα και το όλο έργο να τοποθετηθεί σε ένα ωραίο πλαίσιο.

Το ίδιο ισχύει και με τη σύνθεση μιας οδοντοστοιχίας. Όλα τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή πρέπει να είναι προσιτά και να τοποθετούνται αρμονικά μέσα σε ένα πλαίσιο ελεύθερα κινούμενων και μη παραμορφωμένων μυών και χειλέων.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι σύγχρονοι τρόποι αποκατάστασης ενός ή περισσοτέρων ελλειπόντων δοντιών.

Αυτή επιτυγχάνεται με:

Ολοκεραμικές Στεφάνες / Γέφυρες

Ολοκεραμικές Προστομιακές Όψεις

Ένθετα, Επένθετα, Χυτοί Άξονες

Ακινητοποίηση, Νάρθηκες Βρυγμού, Νάρθηκες Αθλητών

Αντιμετώπιση Συνδρόμου Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ)

Στεφάνες Γέφυρες Μέτταλο-κεραμικές

Ολικές / Μερικές Οδοντοστοιχίες

Άμμεσες Ολικές / Επένθετες Ολικές Οδοντοστοιχίες

Αναπροσαρμογή Βάσης και Επιδιορθώσεις Ολικών Οδοντοστοιχιών

Εμφυτεύματα