Τί Προδίδουν Για Εμάς Τα Δόντια Μας? (ΠΡΩΤΟΙ Και ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΓΟΜΦΙΟΙ)

Τί Προδίδουν Για Εμάς Τα Δόντια Μας? (ΠΡΩΤΟΙ Και ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΓΟΜΦΙΟΙ)
Σεπτέμβριος 7th, 2017 | Οδοντιατρικά Θέματα | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τί Προδίδουν Για Εμάς Τα Δόντια Μας? (ΠΡΩΤΟΙ Και ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΓΟΜΦΙΟΙ)

Τί Προδίδουν Για Εμάς Τα Δόντια Μας? (ΠΡΩΤΟΙ Και ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΓΟΜΦΙΟΙ)

Οι πρώτοι γομφίοι σχετίζονται στενά με την κατάσταση που επιθυμούμε να έχουμε τόσο στην κοινωνία όσο και στην οικογένειά μας. Η εκπλήρωση των ιδανικών για την βελτίωση της θέσης μας στην κοινωνία συνδέεται με με τους δεξιούς πρώτους γομφίους της άνω και κάτω γνάθου και αυτοί αντανακλούν την επαγγελματική μας ζωή και την επιτυχία μας σε αυτήν.

Ο αριστερός πρώτος γομφίος της άνω γνάθου αντανακλά την έκφραση των συναισθημάτων μας. Καθώς αυτή συχνά καταπιέζεται στη σύγχρονη κοινωνία μας, αυτό το δόντι πολύ συχνά υποβάλλεται σε θεραπεία.

Ο αριστερός πρώτος γομφίος της κάτω γνάθου φανερώνει την επιθυμία μας να αγαπηθούμε. Αυτό το δόντι αποκαθίσταται συχνά και από πολύ νεαρή ηλικία, ένα λυπηρό εύρημα υπό αυτήν την έννοια .

Οι δεύτεροι γομφίοι αντανακλούν τη σχέση μας με τον κόσμο γύρω μας και, ιδιαιτέρως, με τους πιο στενούς μας συγγενείς. Και οι δυο δεξιοί δεύτεροι γομφίοι αποκαλύπτουν, μέσω της κατάστασής τους και της ευθυγράμμισής τους, συνήθεις καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Στα δόντια αυτά είναι δυνατόν να εκδηλωθούν μακροχρόνιες υποτροπιάζουσες καταστάσεις , τις οποίες συχνά θεωρούμε επουσιώδεις ή ανάξιες λόγου και οι οποίες μας ενοχλούνε , αλλά δεν είμαστε σε θέση να τις αλλάξουμε.

Οι αριστεροί δεύτεροι γομφίοι μπορούν να φανερώσουν το πόσο αρμονικές είναι οι σχέσεις μας με τα μέλη της οικογένειας μας. Τα δόντια αντανακλούν καταστάσεις της ζωής , ανάλογα με την υποκειμενική αντίληψη του προσώπου που αφορά την κατάσταση αυτή.

«Stanislav Cicha » Aναδημοσίευση  από το περιοδικό Cosmetic Dentistry

Comments are closed.